ناشر منبع

— آیتم به ازای صفحه
نمایش 21 - 40 از 69 نتیجه

ناشر منبع

دادگر در گفتگو با دانشجو: دانشگاه فنی وحرفه‌ای یکی از مبادی اصلی اجرای طرح ملی «تاپ» شد / اساتید فعال‌تر از گذشته در بحث ارتباط با صنعت

مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، واحد‌های این دانشگاه را یکی از مبادی اصلی اجرای طرح ملی تاپ معرفی کرد.