تماس با ما
شماره تماس دبیرخانه مرکزی : 26148285

فکس : ۲۲۲۸۲۴۹۹

پست الکترونیکی : top@mimt.gov.ir

اطلاعات تماس دبیرخانه های استانی